Dodatek węglowy – nowe informacje

dodatek węglowyInformujemy, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). (więcej…)

Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku na 2022 rok

Flaga i Herb PolskiGmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy Osiek wynikającego  z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną  w środowisku w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. (więcej…)

Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2022

Flaga i Herb PolskiGmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie  zadania własnego Gminy  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. (więcej…)

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Flaga i Herb PolskiGmina Osiek otrzymała dotację celową z budżetu państwa  na realizację zadania własnego Gminy Osiek związanego z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

(więcej…)

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych

dodatek węglowyInformacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, gazem LPG lub olejem opałowym (więcej…)

Dodatek węglowy w wysokości 3000zł

dodatek węglowyKOMU PRZYSŁUGUJE?

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: (więcej…)

Letnie warsztaty dla rodziców wraz z dziećmi

rodzinaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza na spotkanie wszystkich rodziców, którzy chcą miło spędzić czas wraz ze swoimi dziećmi.

Miejsce zajęć: Punkt Konsultacyjny w Osieku ul. Główna 88 (przy sali OSP).

Przewidywany czas zajęć- 2 godziny lekcyjne. Na miejscu zaplanowane są: (więcej…)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Flaga i Herb PolskiProgram „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, (więcej…)