Wsparcie dla seniora

plakat kampaniProgram Wspieraj Seniora – edycja 2021 r.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat*  i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i  udzieli pomocy w postaci np. dostarczenia zakupów, załatwienia sprawy urzędowej itp.
  3. Razem pokonamy koronawirusa!

(więcej…)

Komunikacja z Dzieckiem – warsztaty dla rodziców

rodzinaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w 2021 r. realizuje działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod kompetencji rodziców.

W I półroczu 2021 r. odbyły się dwa spotkania warsztatowe: 23 lutego 2021 r. i 15 czerwca 2021 r. (więcej…)

Projekt „Pokonajmy kryzys”

grafika projektuProjekt „Pokonajmy kryzys” realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 139, Tel. 510-374-573, 33 476-01-03.

Ośrodek czynny jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 22:00.

Projekty jest skierowany do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w tym dla: ofiar przemocy, osób u których występują (więcej…)

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Flaga i Herb PolskiProgram „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: (więcej…)

Komunikacja z dzieckiem – warsztaty

rodzinaDziałania edukacyjne dla rodziców

Zaproszenie na warsztaty: „KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza na spotkanie wszystkich rodziców, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie. (więcej…)

Praca z POWERem

ulotka 1 stronaProjekt skierowany do osób w wieku 15-29 lat:

  • biernych zawodowo/bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami lub
  • imigrantów/imigrantek lub
  • reemigrantów/reemigrantek lub
  • odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,

(więcej…)

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

Flaga i Herb PolskiBezpłatne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców wykonuje psycholog mgr Justyna Mroczek od maja 2021 r. do grudnia 2021 r.: (więcej…)