Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna na rok 2024

flaga Polski i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Kwota  dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa : 2 447 805,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 598 715,00 zł  (kwota podlega aktualizacji) (więcej…)

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Flaga i Herb Polski

Gmina Osiek otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. (więcej…)

Spotkanie dla seniorów i opiekunów – online

Chcąc przyjść z pomocą naszym seniorom, osobom starszym, niepełnosprawnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku umożliwia wzięcie udziału w pierwszej edycji  spotkania online pt. „Na co uważać i jak nie dać się okraść w internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów”. (więcej…)

REKRUTACJA NA STANOWISKO STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY / SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY / SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ (więcej…)

Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (więcej…)

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024 – 2028

Flaga i Herb Polski

Gmina Osiek otrzymała z budżetu państwa dofinansowanie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (więcej…)

ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZU PRACY Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE W FORMIE JEDNORAZOWEGO DODATKU DO WYNAGRODZENIA ORAZ WYNAGRODZENIA DLA ASYSTENTA RODZINY ZATRUDNIONEGO NA DZIEŃ OGŁOSZENIA RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY „ASYSTENT RODZINY W 2023 R.”

Flaga i Herb Polski

Gmina OSIEK otrzymała środki finansowe  z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów  jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentowi rodziny   oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia  asystenta rodziny  za okres listopad-grudzień 2023 r. zatrudnionego na dzień ogłoszenia Programu  tj. 22 października 2023 r. (więcej…)

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W OSIEKU OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY (więcej…)