Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2023

Flaga i Herb Polski

Gmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie  zadania własnego Gminy  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z 2022 r.

(więcej…)

Informacja dotycząca „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – Podprogram 2021 plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje o przystąpieniu do realizacji „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
(więcej…)

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023- REALIZACJA W ROKU 2023

Flaga i Herb PolskiGmina Osiek otrzymała dotację celową z budżetu państwa  na realizację zadania własnego Gminy Osiek związanego z realizacją  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

(więcej…)

Informacja dotycząca „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – Podprogram 2021 plus”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje o przystąpieniu do realizacji „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” – Podprogram 2021 Plus współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

(więcej…)

Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że zmianie uległo kryterium dochodowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 :

  • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
  • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

(więcej…)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej były formą wsparcia finansowaną w ramach poprzednich edycji tego Programu w latach 2019 ‒ 2022 oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ‒ 2022.

(więcej…)

20 – 26 LUTY 2023 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 20-26 lutego 2023 roku na terenie całego kraju organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

(więcej…)

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

pomoc psychologicznaBezpłatne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Gminy Osiek (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i z niepełnosprawnością) wykonuje psycholog mgr Justyna Mroczek od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku w każdy czwartek od 15.30 do 20.30.

(więcej…)