Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS OSIEK

informacje

Wartość projektu:  419 902,50 zł w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 353 893,82 zł. Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 31.03.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Gmina Osiek- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

(więcej…)

Podsumowanie realizacji programu POPŻ podprogram 2019

pomoc żywnościowa logoPomoc żywnościowa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarciem z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. (więcej…)

Informacja w związku z COVID-19

kwarantannaKontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku dla Osób wymagających pomocy – objętych kwarantanną i izolacją domową dostępny po godzinach urzędowania ośrodka pod numerem telefonu:

518 406 397

CODZIENNIE DO GODZINY 19.00

Obostrzenia sanitarne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

koronawirusOgłoszenie o wprowadzeniu obostrzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku

W związku z faktem, iż epidemia w powiecie oświęcimskim jak i w samej gminie Osiek rozszerza się coraz bardziej, a każdego dnia przybywa nowych przypadków zakażenia wirusem Sars Cov-2 aby zapewnić bezpieczeństwo oraz ciągłość pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  od dnia 26 października 2020 roku ograniczam wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku do minimum. Proszę wszystkich, którzy mają potrzebę załatwienia spraw urzędowych o wybór poniższej formy kontaktu: (więcej…)

Małopolska Niania 2.0

nianiaProjekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. (więcej…)

Infolinia dla osób z zaburzeniami lękowymi, nerwicami, fobiami

logo animoNowo powstałe stowarzyszenie działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie

fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych

Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 18:00 – 22:00, a rozmowy prowadzą psycholożki i psycholodzy, którzy posiadają wiedzę i umiejętności, aby rzetelnie wesprzeć, wysłuchać, poinformować i doradzać osobom doświadczającym lęku. Telefon prowadzą profesjonaliści. (więcej…)

Wsparcie dla seniorów – specjalny numer telefonu

seniorW związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla seniorów, którzy zwłaszcza dziś mogą potrzebować pomocy i wsparcia. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

(więcej…)

Komunikat

informacjeZe względu na charakter pracy oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął dodatkowe działania i środki ostrożności służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2.

Klientów GOPS prosimy o zapoznanie się z apelem. (więcej…)