Nabór na stanowisko pracownika socjalnego


oferta pracyKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat)
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony – 40 godzin tygodniowo
Miejsce pracy:  Gmina Osiek (więcej…)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

pomoc żywnościowa logoProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.  Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

  • 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: (więcej…)

GOPS w Osieku zatrudni opiekuna osoby starszej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej.

Miejsce pracy: Teren Gminy Osiek – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów) maksymalnie do 80 godzin miesięcznie. (więcej…)

Nabór na stanowisko opiekuna osoby starszej

oferta pracyKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej.

Miejsce pracy: Teren Gminy Osiek – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów) maksymalnie do 80 godzin miesięcznie. (więcej…)

Pomoc żywnościowa w Gminie Osiek

pomoc żywnościowa logoCelem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. (więcej…)

Podsumowanie realizacji programu 2017

pomoc żywnościowa logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018. (więcej…)

Obowiązek niezwłocznego powiadamiania o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu przez członka rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. (więcej…)