Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny
na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

(więcej…)

Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że zmianie uległo kryterium dochodowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 :

  • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
  • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

(więcej…)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej były formą wsparcia finansowaną w ramach poprzednich edycji tego Programu w latach 2019 ‒ 2022 oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020 ‒ 2022.

(więcej…)

20 – 26 LUTY 2023 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 20-26 lutego 2023 roku na terenie całego kraju organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

(więcej…)

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

pomoc psychologicznaBezpłatne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Gminy Osiek (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i z niepełnosprawnością) wykonuje psycholog mgr Justyna Mroczek od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku w każdy czwartek od 15.30 do 20.30.

(więcej…)

Dodatek gazowy – refundacja podatku vat

W dniu 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

(więcej…)

Wypłaty dodatek węglowy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że wypłaty dodatków węglowych zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Małopolskiego.

dodatek węglowy

Nowelizacja przepisów ustawy o dodatku węglowym

dodatek węglowy1) Zgodnie z art. art.2 ust.3 a-c ww. ustawy:

„3a.W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

3b.W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

(więcej…)