GOPS w Osieku zatrudni opiekuna osoby starszej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej.

Miejsce pracy: Teren Gminy Osiek – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów) maksymalnie do 80 godzin miesięcznie. (więcej…)

Nabór na stanowisko opiekuna osoby starszej

oferta pracyKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej.

Miejsce pracy: Teren Gminy Osiek – w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług opiekuńczych.

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (miesięczna ilość godzin uzależniona od potrzeb klientów) maksymalnie do 80 godzin miesięcznie. (więcej…)

Pomoc żywnościowa w Gminie Osiek

pomoc żywnościowa logoCelem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. (więcej…)

Podsumowanie realizacji programu 2017

pomoc żywnościowa logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018. (więcej…)

Obowiązek niezwłocznego powiadamiania o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu przez członka rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. (więcej…)

Terminy składania wniosków – świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. (więcej…)

Działania edukacyjne w GOPS Osiek

W każdy ostatni wtorek miesiąca pracownicy socjalni  w godzinach od 14.00 do 16.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Osieku ul. Główna 88 prowadzić będą spotkania edukacyjne. Powyższe działania mają służyć wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach  uwikłanych w przemoc i zagrożonych przemocą w rodzinie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.