Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent w Dziale Świadczeń dla Rodziny
na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

(więcej…)

Dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną lub przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe na 2023 rok

Flaga i Herb Polski

Zadanie własne Gminy Osiek wynikające  z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłata dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną (więcej…)

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

oferta pracy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W OSIEKU OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY (więcej…)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku  informuje, iż od dnia 01.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). (więcej…)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna na rok 2023

Flaga i Herb Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota  dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa : 2 493 635,10 zł

Całkowita wartość zadania: 2 595 733,10 zł.  (kwota podlega aktualizacji) (więcej…)

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). (więcej…)

Zaproszenie dla rodziców wraz z dziećmi na warsztaty: „Lubię Cię mamo, lubię Cię tato – Spędźmy razem wesoło lato!” Działania edukacyjne”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza na spotkanie wszystkich rodziców, którzy chcą miło spędzić czas wraz ze swoimi dziećmi. (więcej…)

Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2023

Flaga i Herb Polski

Gmina OSIEK otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie  zadania własnego Gminy  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z 2022 r.

(więcej…)