Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

pomoc żywnościowa logoProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: (więcej…)

Program Rodzina 500+ w 2021 roku

logo programu 500+Świadczenie 500 plus w 2021 roku będzie wypłacane według zmienionych zasad. Dotyczą one nowego okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie i terminów na złożenie wniosku. Aby otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć wniosek. (więcej…)

Nowy Podprogram 2020

pomoc żywnościowa logoPomoc żywnościowa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarciem z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2020. W dniu 26 listopada br weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% do 220% (więcej…)

Praca z POWERem

projekt pracaProjekt „Praca z POWERem”, nr POWR. 01.02.01-12-0031/20 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(więcej…)

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS OSIEK

informacje

Wartość projektu:  419 902,50 zł w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 353 893,82 zł. Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 31.03.2021 r.

Beneficjentem projektu jest Gmina Osiek- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

(więcej…)

Podsumowanie realizacji programu POPŻ podprogram 2019

pomoc żywnościowa logoPomoc żywnościowa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarciem z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. (więcej…)

Informacja w związku z COVID-19

kwarantannaKontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku dla Osób wymagających pomocy – objętych kwarantanną i izolacją domową dostępny po godzinach urzędowania ośrodka pod numerem telefonu:

518 406 397

CODZIENNIE DO GODZINY 19.00

Obostrzenia sanitarne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

koronawirusOgłoszenie o wprowadzeniu obostrzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku

W związku z faktem, iż epidemia w powiecie oświęcimskim jak i w samej gminie Osiek rozszerza się coraz bardziej, a każdego dnia przybywa nowych przypadków zakażenia wirusem Sars Cov-2 aby zapewnić bezpieczeństwo oraz ciągłość pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  od dnia 26 października 2020 roku ograniczam wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku do minimum. Proszę wszystkich, którzy mają potrzebę załatwienia spraw urzędowych o wybór poniższej formy kontaktu: (więcej…)