Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Kufel
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony w każdy wtorek.