Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

ul. Główna 125
32-608 Osiek

tel. 33 84 58 258, 33 84 58 203

wew. 10, 17 Pracownicy socjalni

wew. 13 Księgowość

wew. 14 Kierownik

wew. 15 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne

wew. 30 Świadczenia rodzinne,

wew. 40 Świadczenia wychowawcze (500+), Karta Dużej Rodziny

tel. 577 652 752 – Pracownicy socjalni – czynny do 19.00

tel. 577 652 767 – Przemoc

fax 33 84 58 203
e-mail: gops@osiek.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP:
/gopsOSIEK/skrytka

ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Formularz kontaktowy:

.