Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

ul. Główna 125
32-608 Osiek

tel. 33 84 58 258, 33 84 58 203

wew. 30 – świadczenia rodzinne,

wew. 40 – świadczenia wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny
fax 33 84 58 203
e-mail: gops@osiek.pl

ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Formularz kontaktowy:

.