Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

ul. Główna 125
32-608 Osiek

tel. 33 84 58 258, 33 84 58 203

wew. 10, 17 Pracownicy socjalni

wew. 13 Księgowość

wew. 14 Kierownik

wew. 15 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne

wew. 30 Świadczenia rodzinne,

wew. 40 Świadczenia wychowawcze (500+), Karta Dużej Rodziny

fax 33 84 58 203
e-mail: gops@osiek.pl

ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Formularz kontaktowy:

.