Informator dla osób z terenu Gminy Osiek szukających pomocy

tel. 33 84 58 203 wew. 16
pracownicy socjalni przyjmują strony w pok. 16 od poniedziałku do piątku: 7.00-11.00 od godziny 11.00 – praca w terenie

tel. 33 84 58 203  wew. 14, tel. 33 84 58 261 wew. 112
członkowie Komisji przyjmują strony w pok. 12 i 14 w godzinach pracy Urzędu Gminy Osiek
tj.  pn., śr., czw. 7.00-15.00, wt. 7.00-16.00, pt. 7.00-14.00

32-600 Oświęcim,
ul. Wyspiańskiego 2
tel. 33 84 75 236, tel. 660 640 325
Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Osiek na parterze pok. nr 5 w poniedziałki od 14.00 – 15.00 

32-608 Osiek,
ul. Główna 123
tel. 33 84 58 112

32-608 Osiek,
ul. Główna 450
tel. 33 84 58 122

32-608 Osiek,
Głębowice
ul. Oświęcimska 22
tel. 33 87 55 176

32-608 Osiek,
ul. Starowiejska 17
tel. 33 84 58 239

tel. 698 874 654 – Mariusz Brańka

32-608 Osiek,
ul. Główna 88
Informacja: GOPS Osiek, tel. 33 84 58 203

32-600 Oświęcim,
ul. Bema 4
tel. 33 843 11 62

32-600 Oświęcim,
ul. Dąbrowskiego 139
tel. 33 847 46 48
kom. 510 374 573

32-600 Oświęcim,
ul. Orzeszkowej 1
tel. 33 842 29 77

32-600 Oświęcim,
ul. Powstańców Śląskich 21
tel. 33 44 46 716

32-600 Oświęcim
ul. Jagiełły 31
Wydział III Rodzinny i Nieletnich tel. 33 87 63 864
Wydział Karny tel. 33 84 75 510
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej tel. 33 87 63 828 

32-600 Oświęcim
ul. Żwirki i Wigury 1B
tel. 33 84 22 229

32-600 Oświęcim
ul. Bema 4
tel. 33 84 24 227

tel. 116 111 (połączenie bezpłatne)

tel. 800 12 12 12 (połączenie bezpłatne)

stan na 7 grudnia 2017 roku