Nowy Podprogram 2020

pomoc żywnościowa logoPomoc żywnościowa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarciem z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2020. W dniu 26 listopada br weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% do 220% kryterium uprawniającego do uzyskania pomocy w formie paczki żywnościowej. Oznacza to, że pomoc w ramach POPŻ przysługuje jeżeli dochód nie przekracza:

  • w przypadku osoby samotnej : 1.542,20 zł
  • w przypadku osoby w rodzinie : 1.161,60 zł