Program Rodzina 500+ w 2021 roku

logo programu 500+Świadczenie 500 plus w 2021 roku będzie wypłacane według zmienionych zasad. Dotyczą one nowego okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie i terminów na złożenie wniosku. Aby otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć wniosek.

Są na to dwa sposoby. Wniosek można złożyć:

  • przez Internet – od 1 lutego 2021 roku,
  • drogą tradycyjną, w Ośrodku Pomocy Społecznej do skrzynki podawczej lub za pośrednictwem poczty – od 1 kwietnia 2021 roku.

Jak złożyć wniosek przez Internet?

Można zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej w swoim banku, przez portal ePUAP, Emp@tia lub za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS.

Prawo do świadczenia zostanie ustalone na rok (od 1 czerwca 2021 roku do 1 maja 2022 roku). 500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.
Od momentu urodzenia dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku (świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem).