Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

  • Version
  • Download 17
  • File Size 380.68 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11 lutego 2021
  • Last Updated 11 lutego 2021

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne