Wypłaty dodatek węglowy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że wypłaty dodatków węglowych zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Małopolskiego.

dodatek węglowy