Praca z POWERem

ulotka 1 stronaProjekt skierowany do osób w wieku 15-29 lat:

 • biernych zawodowo/bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami lub
 • imigrantów/imigrantek lub
 • reemigrantów/reemigrantek lub
 • odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,

które jednocześnie zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, wadowickiego.

Czas realizacji projektu: 01.09.2020r – 30.06.2021r.

Oferujemy:

 • poradnictwo zawodowe, w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • pośrednictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • staże.

Zapewniamy:

 • stypendia stażowe,
 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt z biurem projektu:

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 24
32-600 Oświęcim
e-mail: rekrutacjapower@cmbz.pl
telefon: 33 844 73 44

ulotka 1 strona ulotka 2 strona