Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

Flaga i Herb PolskiBezpłatne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców wykonuje psycholog mgr Justyna Mroczek od maja 2021 r. do grudnia 2021 r.:

  • I środa miesiąca w godz. 7.00 – 9.00
  • II czwartek miesiąca w godz. 17.00 – 20.30
  • III czwartek miesiąca w godz. 17.00 – 20.30
  • IV czwartek miesiąca w godz. 17.00 – 20.00

Ustalanie terminów spotkań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku pod nr tel. 33 84-58- 203, 577-652 -767.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że otrzymano od Wojewody Małopolskiego dofinansowanie na realizację zadań pomocy społecznej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze: II. realizacja dodatkowych zadań w wynikających z rozeznanych potrzeb gminy – poprzez udostępnienie poradnictwa psychologicznego mieszkańcom. Realizacja projektu: od maja 2021 roku do grudnia 2021 roku Wartość dofinansowania projektu: 10 752 zł. Całkowity koszt projektu: 13 440,00 zł