Podsumowanie realizacji programu POPŻ podprogram 2019

pomoc żywnościowa logoPomoc żywnościowa Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarciem z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do września 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku osoby które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informowaliśmy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoliło na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana była w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej była przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2019 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2019 w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku udzielał wsparcia żywnościowego objęła 135 osób przekazując im 12.04558 kg żywności .

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania w formie Warsztatów żywieniowych i Warsztatów kulinarnych prowadzonych przez pracowników Banku Żywności w Krakowie; w których wzięło udział 6 osób . Zorganizowano telefoniczne konsultacje dla 2 osób. Ponadto 25 rodzin otrzymało Poradniki o niemarnowaniu żywności, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu. „Tanio, zdrowo, smacznie”.