Działania edukacyjne w GOPS Osiek

W każdy ostatni wtorek miesiąca pracownicy socjalni  w godzinach od 14.00 do 16.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Osieku ul. Główna 88 prowadzić będą spotkania edukacyjne. Powyższe działania mają służyć wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach  uwikłanych w przemoc i zagrożonych przemocą w rodzinie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.