Świadczenia rodzinne w UE i EOG

Z dniem 1 stycznia 2018 roku następuje przekazanie zadania w zakresu realizacji świadczeń w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z poziomu Marszałka Województwa na poziom Wojewody.

Koordynacja świadczeń – więcej informacj