Wypłata świadczenia

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się w terminach miesięcznych.

Świadczenia wypłaca się na jedną z poniższych form płatności:

  • przelew na konto wnioskodawcy wskazane we wniosku;
  • wypłata gotówkowa w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie – punkt kasowy w Osieku.