Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

pomoc psychologicznaBezpłatne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Gminy Osiek (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i z niepełnosprawnością) wykonuje psycholog mgr Justyna Mroczek od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku w każdy czwartek od 15.30 do 20.30.

(więcej…)

Dodatek gazowy – refundacja podatku vat

W dniu 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

(więcej…)

Wypłaty dodatek węglowy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że wypłaty dodatków węglowych zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Małopolskiego.

dodatek węglowy

Nowelizacja przepisów ustawy o dodatku węglowym

dodatek węglowy1) Zgodnie z art. art.2 ust.3 a-c ww. ustawy:

„3a.W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

3b.W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

(więcej…)

Dodatek węglowy – nowe informacje

dodatek węglowyInformujemy, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). (więcej…)

Letnie warsztaty dla rodziców wraz z dziećmi

rodzinaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza na spotkanie wszystkich rodziców, którzy chcą miło spędzić czas wraz ze swoimi dziećmi.

Miejsce zajęć: Punkt Konsultacyjny w Osieku ul. Główna 88 (przy sali OSP).

Przewidywany czas zajęć- 2 godziny lekcyjne. Na miejscu zaplanowane są: (więcej…)