Terminy składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, na parterze budynku Urzędu Gminy, biuro nr 3 (za pocztą), w godzinach:

poniedziałek 7:00 – 15:00
wtorek 7:00 – 16:00
środa 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

Wnioski będzie można złożyć nie wcześniej niż od 1 lipca internetowo za pośrednictwem  portali:

Emp@tia,

-ZUS PUE,

-czy bankowości elektronicznej.

Wnioski o świadczenie 500 plus złożyć będzie można w sposób tradycyjny w formie papierowej nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Jedynie złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać tylko od miesiąca złożenia wniosku.

Został zmieniony również okres zasiłkowy, który obecnie będzie trwał od 01 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.

WAŻNE!
Rodzice otrzymujący świadczenia na drugie i kolejne dzieci, składając wniosek o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, ubiegają się równocześnie o świadczenie na kolejne dzieci za okres od października 2019 r. Oznacza to, że należy złożyć tylko jeden wniosek, wpisując wszystkie dzieci uprawnione do świadczenia, przy czym świadczenie na pierwsze dziecko przyznane zostanie od  lipca (przy zachowaniu terminów, o których mowa wyżej), a na kolejne dzieci od października 2019 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze należy  złożyć w gminie, w której zamieszkuje osoba ubiegająca się o świadczenie wraz z dziećmi, niezależnie od miejsca zameldowania.

Uwaga! Obowiązują nowe formularze wniosków, które będzie można pobrać w GOPS lub z naszej strony internetowej.

 

Rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Złożenie wniosku w tym okresie  gwarantuje  otrzymanie świadczenia 500+  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r.