Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że zmianie uległo kryterium dochodowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 :

  • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł),
  • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł). 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy lub uzyskać więcej informacji w zakresie ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej proszone są o kontakt w siedzibie Ośrodka w Osieku ul. Główna 125 pokój 3   lub pod numerami telefonu (33) 845 82 03 wew. 10 lub 17

Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dofinansowany jest ze środków  budżetu państwa.