Komunikat Оголошення

flaga ukrainyW gminie Osiek przebywa obecnie ponad 80 osób, które uciekły przed wojną w swoim kraju. Rząd przewidział dla uchodźców różne świadczenia, włącznie z 500+ na dzieci. Na razie przyjmowane będą wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę.

Poniżej zamieszamy komunikat  w tej sprawie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przy ulicy Głównej 125 informuje, że przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Świadczenie przeznaczone jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc finansowa skierowana jest do obywateli Ukrainy niezależnie od dochodu, którzy wjechali legalnie bezpośrednio z terytorium Ukrainy na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ul. Głównej 125 w pokoju nr 3 .

  • w poniedziałki środy, czwartki w godz. 7.00 do 15.00,
  • we wtorki od 7.00 do 16.00
  • w piątki od 7.00 do 14.00

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez osobę składającą wniosek.


Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих для громадян України

Центр соціального захисту в  на вулиці Główna, 125 повідомляє, що з  приймає заяви на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу.

Допомога призначена, зокрема, для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Фінансова допомога надається громадянам України, незалежно від їхнього доходу, які з 24 лютого 2022 року легально в’їхали в Польщу безпосередньо з території України та були внесені до реєстру PESEL.

Заявки приймаються за адресою Центру соціального забезпечення в Андрихові, вул. Główna 125 в кімнаті 24а (конференц-зал в кінці коридору):

  • у понеділок середа  четвер з 7.00 до 15.00,
  • вівторок, з 7.00 до 16.00
  • п’ятниця, з 7.00 до 14.00

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється банківським переказом на банківський рахунок, зазначений особою, яка подає заяву, або готівкою в касі Центру соціального захисту населення.