Projekt „Pokonajmy kryzys”

grafika projektuProjekt „Pokonajmy kryzys” realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 139, Tel. 510-374-573, 33 476-01-03.

Ośrodek czynny jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 22:00.

Projekty jest skierowany do osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi w tym dla: ofiar przemocy, osób u których występują konflikty małżeńskie/partnerskie, osób u których występuje przeciążenie psychiczne i przewlekły stres – rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi i osób chorych na nowotwór, ofiar wypadków losowych i osób z trudnościami wychowawczymi, korzystających ze wsparcia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie musi spełnić następujące warunki:

  • zamieszkiwać na terenie Powiatu Oświęcimskiego
  • zgłosić się osobiście do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
  • wyrazić zgodę na udział w projekcie

Zakres oferowanej pomocy:

  1. Działania post-interwencyjne dla matek i dzieci – osoby doznające przemocy domowej
  2. Działania z zakresu profilaktyki dla małżeństw
  3. Działania wspierające dla osób z przeciążeniem psychicznym i przewlekłym stresem – rodziny osób chorych przewlekle
  4. Działania wspierające dla osób doświadczających wypadków losowych
  5. Działania wspierające dla osób z trudnościami wychowawcze.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu Zaprasza do udziału !!!

plakat