Dofinansowanie na realizację zadań pomocy społecznej

Flaga i Herb Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że otrzymano od Wojewody Małopolskiego dofinansowanie na realizację zadań pomocy społecznej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań w wynikających z rozeznanych potrzeb gminy – poprzez udostępnienie poradnictwa psychologicznego mieszkańcom.

Realizacja projektu: od maja 2021 roku do grudnia 2021 roku

Wartość dofinansowania projektu: 10 752 zł.

Całkowity koszt projektu: 13 440,00 zł