Miejsce składania dokumentów

Świadczenie pielęgnacyjne

Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat świadczenia pielęgnacyjnego;
  • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

zgłoś się do Działu Świadczeń dla Rodziny mieszczącego się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku przy ul. Głównej 125, 32-608 Osiek (1 piętro, biuro numer 15 i 16).

Dział Świadczeń dla Rodziny czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: od 7.00 do 15.00

wtorek: od 7.00 do 16.00

piątek: od 7.00 do 14.00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną – kontakt pod numerem 33 845 82 03/ 33 845 82 58 wewnętrzny 15 i 30 – osoba do kontaktu: Sabina Grzywa, Anna Grubka