Wsparcie dla seniora

plakat kampaniProgram Wspieraj Seniora trwa do 31 grudnia 2021 roku

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat*  i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i  udzieli pomocy w postaci np. dostarczenia zakupów, załatwienia sprawy urzędowej itp.
  3. Razem pokonamy koronawirusa!

*w szczególnych przypadkach pomoc może zostać przyznana osobom poniżej 70 roku życia.

Zadanie: „Wspieraj Seniora” dofinansowane jest ze środków Wojewody Małopolskiego

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na 2021 roku program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Podstawa prawna:
Program „Wspieraj Seniora”, zwany dalej „programem”, stanowi informację zawierającą wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2021 w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid- 19. Wsparcia finansowego dla gmin z programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy pomocy społecznej.

Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.