Terminy składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku, na parterze budynku Urzędu Gminy, biuro nr 3 (za pocztą), w godzinach:

poniedziałek 7:00 – 15:00
wtorek 7:00 – 16:00
środa 7:00 – 15:00
czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00
  1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r. za pomocą portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, Elektronicznego Urzędu Podawczego ePUAP, Portal Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną.
  2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 31 października 2018 r.
  3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2018 r.
  4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2018 r.
  5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2019 r.
  6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 28 lutego 2019 r.